बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

एके रात्रींचे समयीं – संत जनाबाई अभंग – ७२

एके रात्रींचे समयीं – संत जनाबाई अभंग – ७२


एके रात्रींचे समयीं ।
देव आले लवलाहीं ॥१॥
सुखशेजे पहुडले ।
जनीसवें गुज बोले ॥२॥
गुज बोलतां बोलतां ।
निद्रा आली अवचिता ॥३॥
उठा उठा चक्रपाणी ।
उजाडलें म्हणे जनी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

एके रात्रींचे समयीं – संत जनाबाई अभंग – ७२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *