बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

जनींचें बोलणें वाची – संत जनाबाई अभंग – ७९

जनींचें बोलणें वाची – संत जनाबाई अभंग – ७९


जनींचें बोलणें वाची नित्य कोणी ।
तयाचे आंगणीं तिष्‍ठतसे ॥१॥
जनीचिया पदां आखंडित गाये ।
तयाचे मी पाये वंदी माथां ॥२॥
जनीचे आवडे जयासी वचन ।
तयासी नारायण कृपा करी ॥३॥
पांडुरंग म्हणे ऐक ज्ञानदेवा ।
ऐसा वर द्यावा जनीसाठीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जनींचें बोलणें वाची – संत जनाबाई अभंग – ७९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *