बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

परधन कामिनी समूळ – संत जनाबाई अभंग – ८७

परधन कामिनी समूळ – संत जनाबाई अभंग – ८७


परधन कामिनी समूळ नाणीं मना ।
नाहीं हे वासना माया केली ॥१॥
तृष्णा हे अधम न व्हावी मजला ।
प्रेमाचा जिव्हाळा देंई तुझ्या ॥२॥
निरपेक्ष वासना देगा मज देवा ।
आणि तुझी सेवा आवडीची ॥३॥
शांतीचीं भूषणें मिरविती अंगी ।
वैष्णव आणि योगी ह्मणावे ते ॥४॥
असो तो अकुळी असो भलते याती ।
माथां बंदी प्रीती जनी त्यासी ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

परधन कामिनी समूळ – संत जनाबाई अभंग – ८७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *