sant janardhan swami abhang

गुरुसी शरण होतां करिती – संत जनार्दन स्वामी अभंग – १६


गुरुसी शरण होतां करिती – संत जनार्दन स्वामी अभंग – १६


गुरुसी शरण होतां रिती जे विघ्न ।
पाचती तेदरुण नरकी शेखी ॥१॥
घडती कोटी मात्रा अगम्या गमन ।
गोवघ भक्षण गोमासंदि ॥२॥
कोटी ब्रम्हहत्या पातकें अशेष ।
घदती तया दोष ब्रह्माडीचे ॥३॥
होय दग्ध पुण्य जन्मीचें अनंत ।
जाती नरकी नित्य कुळांसह ॥४॥
नोहे त्या सुटका मग होकां कोणी ।
बोधावें म्हणोनी संती जना ॥५॥

विसरोनि सुख करावें पर्यटण ।
लावावें वळवोन विश्व मार्गा ॥६॥
झटावें अक्षय जगाच्या कल्याणा ।
उपदेशावें जना नारी नरा ॥७॥
ओळखावें देही सकळी आत्मघन ।
होवोनि शरण योगियासी ॥८॥
आलीया करावी सत्य शरण कृपा ।
सकळं ह सोपा राजमार्ग ॥९॥
नसतां पुरुषां योगी अनुराग ।
द्यावा मंत्र योग स्त्रियांशुद्रां ॥१०॥

जरी नोह योग अभ्यास साधन ।
तरी सेवा क्षण सोडों नये ॥११॥
सोशिती काबाड प्रपंच प्रहर आठ ।
मानिती अघम कष्ट गुरुसेवे ॥१२॥
आचारिती दोष पातकें अगाध ।
गुरुसेवे खेद पचती नरकीं ॥१३॥
नव्हे शिष्य जंव नोहे समर्पण ।
पतन गुरुवीण जन्म वायां ॥१४॥
खंडलिया पळ निमिष गुरुसेवा ।
अंतरे तो देवा कल्पवरी ॥१५॥

माता पिता गोत्र कांता पती पुत्र ।
भोगिती अघोर पुर्वजेंशी ॥१६॥
नोहे त्या सुटका मग कल्पातीही ।
जाये कृपा तोही मंत्र वायां ॥१७॥
यालागी करावी नित्य गुरु सेवा ।
देह जीव मावा आर्पोनिया ॥१८॥
करी सेवा नित्य न करी योगाभ्यास ।
लाभे अंती त्यास ब्रह्मपद ॥१९॥
नेणोनि सुरनर प्रेमे ब्रह्मभावें ।

क्षणोक्षणीं आलिंगावें अर्पावा देह ॥२०॥
बैसोनि सन्निध एकांती बाजारी ।
करावी नीच बारी निर्लज्जेशी ॥२१॥
म्हणे जनार्दन उत्तरी कसवटाई ।
उघडी भ्रमताटी एकनाथ ॥२२॥


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

गुरुसी शरण होतां करिती – संत जनार्दन स्वामी अभंग – १६

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *