sant janardhan swami abhang

दुर्लभ नर जन्म भाग्योदय – संत जनार्दन स्वामी अभंग – ८

दुर्लभ नर जन्म भाग्योदय – संत जनार्दन स्वामी अभंग – ८


दुर्लभ नर जन्म भाग्योदय वेळ ।
जिंकुनी ळी काळ व्हावे मुक्त ॥१॥
प्राप्तवेळे जना बुडाले डोहळे ।
पुन्हा हा न मिळे कांही केल्या ॥२॥
वेष दंभ ज्ञान सकळांसी मान्य ।
म्हणती शरण होऊ तया ॥३॥
त्यागोनि हेंमौढ्य मनें सावधान ।
करावेम नित्य श्रवण गुरुशास्त्र ॥४॥
करोनि मनन तेंचि आचरावें ।
सदुरुप्ती व्हावे शरण भावें ॥५॥

करो कांही आज्ञा तैसेची करावें ।
तेंचि करवावें सकळां कडोनि ॥६॥
वाद भेद वर्म त्यागोनिया अन्य ।
व्हावे पैं शरण योगी यासी ॥७॥
म्हणे जनार्दन घावो नये होटी ।
उघडी भ्रमताटी एकनाथ ॥८॥


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

दुर्लभ नर जन्म भाग्योदय – संत जनार्दन स्वामी अभंग – ८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *