संत कान्हो पाठक अभंग

जरी तुज देवाची – संत कान्हो पाठक अभंग – ३

जरी तुज देवाची – संत कान्हो पाठक अभंग – ३


जरी तुज देवाची चाड । तरी न करीं बडबड ।
बहुत बोलतां वाड । पडसी पतनीं ॥१॥
जरी तुज देवाची बाधा । तरी न करी वेवादा ।
वाद करितां निंदा । घडती दोष ||२||
जरी तुज देवाचा छंद | तरी सांडी कामक्रोध ।
तेणे परमानंद | होउनी ठासी ||३||
जरी तुज देवचि व्हावा । तरी मौन धरी पा जिव्हा ।
जेणें तूं अनुभवा । पावसील ॥४॥
जरी तुज देवाचा सांगात । होतां अखंडित |
तरी बैस पा निवांत । साधुसंगीं ||५||
जरी तुज देवाचा विश्वास | तरी हृदयीं धरी नागेश ।
म्हणे कान्हो पाठक। अरे जना ॥६॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जरी तुज देवाची – संत कान्हो पाठक अभंग – ३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *