संत कान्हो पाठक अभंग

जेथें जेथें मन – संत कान्हो पाठक अभंग – ४

जेथें जेथें मन – संत कान्हो पाठक अभंग – ४


जेथें जेथें मन जाय ।
तेथें नागनाथ आहे ॥१॥
म्हणवोनि पाहे ।
मन गुंतलें नागेश पाये ॥२॥
सुखसोहळा भोगियले ।
भोग भोगणें नागेश जेणें ||३||
कान्हो पाठक आनंदला ।
सद्गुरु नागेश भेटला ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जेथें जेथें मन – संत कान्हो पाठक अभंग – ४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *