संत कान्होबा अभंग

भक्ति मुक्ति तुझें – संत कान्होबा अभंग – ११

भक्ति मुक्ति तुझें – संत कान्होबा अभंग – ११


भक्ति मुक्ति तुझें जळो ब्रह्मज्ञान ।
दे माझ्या आणोन भावा वेगीं ॥१॥
रिद्धि सिद्धि मोक्ष ठेवीं गुंडाळून ।
दे माझ्या आणून भावा वेगीं ॥२॥
नको आपुलिया नेऊं वैकुंठासी ।
दे माझ्या भावासी आणून वेगीं ॥३॥
नको होऊं काहीं होसील प्रसन्न ।
दे माझ्या आणून भावा वेगीं ॥४॥
तुकयाबंधु म्हणे पाहा तो नाहीं तरी ।
हत्या होईल शिरीं पांडुरंगा ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भक्ति मुक्ति तुझें – संत कान्होबा अभंग – ११

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *