संत कान्होबा अभंग

मुख्य आहे तुम्हां – संत कान्होबा अभंग – १४

मुख्य आहे तुम्हां – संत कान्होबा अभंग – १४


मुख्य आहे तुम्हां मातेचा पटंगा ।
तुज पांडुरंगा कोण लेखी ॥१॥
नको लावूं आम्हां सवें तूं तोंवरी ।
पाहा दूरवरी विचारुनी ॥२॥
साहे संतजन केले महाराज ।
न घडे आतां तुज भेईन मी ॥३॥
तुकयाबंधु म्हणे आइकें ऐक्यता ।
वाढतें अनंता दुःखें दुःख ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

मुख्य आहे तुम्हां – संत कान्होबा अभंग – १४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *