संत कान्होबा अभंग

पूर्वीं पूर्वजाची गती – संत कान्होबा अभंग – २१

पूर्वीं पूर्वजाची गती – संत कान्होबा अभंग – २१


पूर्वीं पूर्वजाची गती । हेची आइकिली होती ।
सेवे लावुनी श्रीपती । निश्चिंती केली तयांची ॥१॥
कां रे पाठी लागलासी । ऐसा सांग हृषीकेशी ।
अद्यापवरी न राहासी । अंत पाहासी किती म्हूण ॥२॥
जन्माजन्मांतरीं दावा । आम्हां आपणां केशवा ।
निमित्य चालवा । काईसयास्तव हें ॥३॥
तुकयाबंधु म्हणे अदेखणा । किती होसी नारायणा ।
देखों सकवेना । खातयासी न खात्या ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पूर्वीं पूर्वजाची गती – संत कान्होबा अभंग – २१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *