संत कान्होबा अभंग

बरा जाणतोसी धर्मनीति – संत कान्होबा अभंग – २३

बरा जाणतोसी धर्मनीति – संत कान्होबा अभंग – २३


बरा जाणतोसी धर्मनीति । उचित अनुचित श्रीपति ।
करुं येते राती । ऐसी डोळे झांकुनी ॥१॥
आतां जाब काय कैसा । देसी तो दे जगदीशा ।
आणिला वोळसा । आपणां भोंवता ॥२॥
सेवेचिया सुखास्तव । बळें धरिलें अज्ञानत्व ।
येईल येई परि हा भाव । ज्याचा आहे तुज आधीं ॥३॥
असेंच करूनी किती । नागविली नाहीं नीती ।
तुकयाबंधु म्हणे अंतीं । न सोडिसी ते खोडी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

बरा जाणतोसी धर्मनीति – संत कान्होबा अभंग – २३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *