संत कान्होबा अभंग

तोचि प्रसंग आला – संत कान्होबा अभंग – ३२

तोचि प्रसंग आला – संत कान्होबा अभंग – ३२


तोचि प्रसंग आला सहज । गुज धरिता नव्हे काज ।
न संडितां लाज । पुढें वोज न दिसे ॥१॥
तूं तर न होसी शहाणा । नये सांगतों तेंही मना ।
आपण आपणा । आतां प्रयत्‍न देखावा ॥२॥
न पुरवी पाहातां वाट । द्यावें प्रमाण चोखट ।
कांस घालुनियां नीट । चौघाचार करावा ॥३॥
आतां श्रमाचें कारण । नव्हे व्हावें उदासीन ।
न पडे तयावीण । गांठी तुकयाबंधु म्हणे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तोचि प्रसंग आला – संत कान्होबा अभंग – ३२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *