संत कान्होबा अभंग

नलगे चिंता आतां – संत कान्होबा अभंग – ५

नलगे चिंता आतां – संत कान्होबा अभंग – ५


नलगे चिंता आतां अनुमोदना हाता ।
आलें मुळ भ्राता गेला त्याचें ॥१॥
घरभेद्या येथें आहे तें सुकानु ।
धरिती कवळून पाय दोन्ही ॥२॥
त्याचें त्याचिया मुखें पडियेलें ठावें ।
नलगे सारावें मागें पुढें ॥३॥
तुकयाबंधु म्हणे करील भेटी भावा ।
सोडीन तेधवां या विठ्ठला ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नलगे चिंता आतां – संत कान्होबा अभंग – ५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *