संत कान्होपात्रा अभंग

जन्मांतरीचें सुकृत आजी फळांसी आलें – संत कान्होपात्रा अभंग

जन्मांतरीचें सुकृत आजी फळांसी आलें – संत कान्होपात्रा अभंग


जन्मांतरीचें सुकृत आजी फळांसी आलें ।
ह्मणोनी देखिले विठ्ठलचरण ।।१।।
धन्यभाग आजी डोळिया लाधलें ।
म्हणुनी देखिले विठ्ठलचरण ।। २ ।।
धन्य चरण माझे या पंथ चालिले ।
म्हणुनी देखिले विठ्ठल चरण ।।३।।
येऊनिया देहासी धन्य झाले ।
म्हणुनि देखिले विठ्ठलचरण ।। ४ ।।
घाली गर्भवासा कान्होपात्रा म्हणे ।
जन्मोजन्मीं देखेन विठ्ठलचरण ।। ५ ।।


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जन्मांतरीचें सुकृत आजी फळांसी आलें – संत कान्होपात्रा अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *