संत कान्होपात्रा अभंग

शिव तो निवृत्ति विष्णु ज्ञानदेव पाही – संत कान्होपात्रा अभंग

शिव तो निवृत्ति विष्णु ज्ञानदेव पाही – संत कान्होपात्रा अभंग


शिव तो निवृत्ति विष्णु ज्ञानदेव पाही ।
सोपान तो ब्रह्मा मूळ माया मुक्ताई ॥१॥
धन्य धन्य धन्य धन्य निवृत्तीराया ।
धन्य ज्ञानदेव सोपान सखया ।।२।।
प्रत्यक्ष पैठणीं भटां दाविली प्रचिती ।
रेडियाचे मुखें वदविली वेदश्रुती ||३||
चौदाशे वरुषचे तप्ती तीर रहिवाशी ।
गर्व हरविला चालविले भिंतीशी ।।४।।
धन्य कान्हुपात्रा आजी झाली भाग्याची ।
भेटी झाली ज्ञानदेवाची ह्मणुनिया ।। ५ ।।


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

शिव तो निवृत्ति विष्णु ज्ञानदेव पाही – संत कान्होपात्रा अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *