संत कान्होपात्रा अभंग

वर्म वैरियाचे हाती – संत कान्होपात्रा अभंग

वर्म वैरियाचे हाती – संत कान्होपात्रा अभंग


वर्म वैरियाचे हाती ।
देऊ नको श्रीपती ।।१।।
तू तो अनाथाचा नाथ ।
दीन दयाळ कृपावंत ।।२।।
वेद पुराणे गर्जती ।
साही शास्त्रे विवादती ।।३।।
चरणी ब्रिद वागविसी ।
तुझी कान्होपात्रा दासी ।।४।।


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वर्म वैरियाचे हाती – संत कान्होपात्रा अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *