संत कान्होपात्रा अभंग

विठू दीनांचा दयाळ – संत कान्होपात्रा अभंग

विठू दीनांचा दयाळ – संत कान्होपात्रा अभंग


विठू दीनांचा दयाळ ।
वागवी दासाची कळकळ ।।१।।
देव कृपावंत मोठा ।
उणें पडों नेदी तोटा ।।२।।
देव भक्तांचा अभिमानी ।
वाहे चिंता सकळ मनीं ।।३।।
देव भावाचा भुकेला ।
कान्होपात्रा आनंद झाला ।।४।।


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

विठू दीनांचा दयाळ – संत कान्होपात्रा अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *