संत कर्ममेळा अभंग

आतां येथवरी – संत कर्ममेळा अभंग

आतां येथवरी – संर्ममेळा अभंग


आतां येथवरी ।
मज नका बोलूं हरी ॥१॥
तुमचें आहे तुम्हा ठावें ।
माझें म्यांच करावें ॥२॥
आमुच्या संचिता ।
तुम्हां बोल काय आतां ॥३॥
माझें मन मज ग्वाही ।
वायां बोलिनियां काई ॥४॥
कर्ममेळा म्हणे जाणा ।
तुमचें माझें नारायणा ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आतां येथवरी – संत कर्ममेळा अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *