संत लिंबाई जीवनचरित्र

संत लिंबाई जीवनचरित्र

॥ संत लिंबाई ॥

संत नामदेवांची मुलगी लिंबाई यांचा जन्म व समाधी असा कोणताही काळ उपलब्ध नाही. जन्मठिकाण पंढरपूर असावे. संत नामदेवांच्या सहवासात सर्व मुले-मुली असल्याने, त्यांच्या विठ्ठलभक्तीने प्रभावित झालेली आहेत. नारा, विठा, गोंदा, महादा यांच्यात धाकटी मुलगी संत लिंबाई होय. संत लिंबाईच्या अभंगरचनेवर नामदेवांचा प्रभाव आहे. संत लिंबाई विठ्ठलभक्तीत असताना विठ्ठलावर टाकलेला विश्वास स्पष्ट करताना त्या म्हणतात,

“त्याचिया वचनाचा पावोनि विश्वास धरली तुझी कास पांडुरंगा।। नामयाची लेकी लिंबाई म्हणे देवा । कृपाळू केशवा सांभाळावे।।”

संत लिंबाई आपल्या मनातील भक्तिभाव साध्या पद्धतीने अभंगरचनेतून व्यक्त करताना दिसतात. त्यांचे केवळ दोन अभंग उपलब्ध आहेत.


शेतमालाची मोफत जाहिरात करण्यासाठी कृषी क्रांती ला अवश्य भेट द्या

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *