संत माणकोजी बोधले अभंग

आवडीचे निजमुख नाम मी गाईन – संत माणकोजी बोधले अभंग

आवडीचे निजमुख नाम मी गाईन – संत माणकोजी बोधले अभंग


आवडीचे निजमुख नाम मी गाईन ।
अंतरी पाहिन निजरुप ॥१॥
नोहेसी वेगळा या प्राणा सर्वथा ।
नकळे पंढरीनाथ लीला तुझी ॥ २॥
काय उतराई तुझिया उपकारा ।
माझ्या विश्वंभरा पांडुरंगा ॥३॥
बोधला म्हणे देई प्रेमाची उकळी ।
गाईन वनमाळी द्वारकेचा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आवडीचे निजमुख नाम मी गाईन – संत माणकोजी बोधले अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *