संत माणकोजी बोधले अभंग

चालता पंढरीची वाट – संत माणकोजी बोधले अभंग

चालता पंढरीची वाट – संत माणकोजी बोधले अभंग


चालता पंढरीची वाट ।
पाप पळती हातोहात ॥१॥
मिळाला वैष्णवाचा भार ।
आनंदे करिती जयजयकार ॥२॥
लोळणि घालुनिया पायावरि ।
फुका मोक्ष देतो हरि ॥३॥
बोधला म्हणे सत्य जाणा ।
बाप पंढरीचा राणा ॥४


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

चालता पंढरीची वाट – संत माणकोजी बोधले अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *