संत माणकोजी बोधले अभंग

चंद्र चकोरांचा – संत माणकोजी बोधले अभंग

चंद्र चकोरांचा – संत माणकोजी बोधले अभंग


चंद्र चकोरांचा । पाळिता तयाचा ।
तैसा देव आमचा पांडुरंग ॥१॥
माऊली बालका घडिघडी पाहे देखा ।
तैसा आमचा सखा पांडुरंग ॥ २॥
सकळ आमचा भार चालवितो दातार ।
काये उपकार सांगो आता ॥ ३॥
बोधला म्हणे देवा तुज मग नायक आहे ।
जन्मोजन्मी पाय दावी मज ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

चंद्र चकोरांचा – संत माणकोजी बोधले अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *