संत माणकोजी बोधले अभंग

देवकी म्हणे बाळा धन्ये भाग्य जाले – संत माणकोजी बोधले अभंग

देवकी म्हणे बाळा धन्ये भाग्य जाले – संत माणकोजी बोधले अभंग


देवकी म्हणे बाळा धन्ये भाग्य जाले ।
धन्ये उदरा आले परब्रह्म ॥१॥
धन्य माझे आता निवती दृष्टी डोळे ।
धन्ये कडिये खेळे कृष्णु बाळ ॥२॥
जन लोक बोलती देवकीचा बाळ ।
धन्ये उभयता कुळ उद्धरिले ॥३॥
धन्ये हे भूमीस्थळ धन्ये हे गोकुळ ।
धन्ये ते गोपाळ सदा सांग ॥४॥
धन्ये पावा मोहरी वाहुनिया खाद्यांवरी ।
धन्ये भिमातिरीं क्रीडा करी ॥५॥
बोधला म्हणे हरी देखिले दृष्टी ।
धावोनिया मिठी घाली पायीं ॥६॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

देवकी म्हणे बाळा धन्ये भाग्य जाले – संत माणकोजी बोधले अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *