संत माणकोजी बोधले अभंग

करिती दुःख न धरा चित्ती – संत माणकोजी बोधले अभंग

करिती दुःख न धरा चित्ती – संत माणकोजी बोधले अभंग


करिती दुःख न धरा चित्ती । सुख मानी ॥१॥
आपलाली कर्मे आपण भोगिती ।
केल्यावीण देती झाडा जणी ॥ २ ॥
तेथे आनंदाचे ।
प्रगट विकार केवि उठे हृदयी प्रगट रामरुप ॥ ३॥
येथे माझा स्वामी कृपाळू पाही ।
पाप दृष्टी काही न राहे तेथे ॥४॥
जळी बुडलीया तृण आज्ञा केली लागे जाण ।
रामी रतलिया मन पाप केवी राहे ॥५॥
बोधला म्हणे मन रामी विनटले ।
दहन झाले संसाराचे ॥६॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

करिती दुःख न धरा चित्ती – संत माणकोजी बोधले अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *