संत माणकोजी बोधले अभंग

कुरंगिणी आपुली बालके सांभाळी – संत माणकोजी बोधले अभंग

कुरंगिणी आपुली बालके सांभाळी – संत माणकोजी बोधले अभंग


कुरंगिणी आपुली बालके सांभाळी ।
तैसा वनमाळी आत्मालागी ॥१॥
बहुत माझे लळे पुरविले सकळ ।
माउली कृपाळ अनाथांची ॥ २ ॥
उपकार सांगता नलगे आत पाहाता ।
सकल माझी चिंता दूर केली ॥३॥
काये गा मी सांगो सांगता गा नये ।
सकाळ बाप माये पांडुरंग ॥४॥
सर्वा परि माझी पुरविली आस ।
चुकविला गर्भवास बोधला म्हणे ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कुरंगिणी आपुली बालके सांभाळी – संत माणकोजी बोधले अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *