संत माणकोजी बोधले अभंग

पतित पावना जानकीजीवना – संत माणकोजी बोधले अभंग

पतित पावना जानकीजीवना – संत माणकोजी बोधले अभंग


पतित पावना जानकीजीवना ।
सर्व सुखाच्या हरि बापा निधाना ॥१॥
ऐसे पतित तो किती उद्धरिले ।
शरण आलिया कोण गेले ॥ २॥
आसे पतित तो उद्धरिले किती ।
बापस्वामी या लक्ष्मी पति ॥३॥
दुष्ट कौरवी कपट रचिले ।
करुनिया विवर कैसे पांडवा नेले ॥४॥
दुष्ट कौरवी द्रुपदी पांचालि ।
ऐकोनि वचन कैसी धावणी केली ॥५॥
जैसे पवाडे तुझे जगी गर्जती ।
महा महा पतित तो वो उध्दरिले किती ॥६॥
जैसे ब्रीदे रे तुझी किती वाखाणु ।
बोधला म्हणे हे सुखाचे निधान ॥७॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पतित पावना जानकीजीवना – संत माणकोजी बोधले अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *