संत माणकोजी बोधले अभंग

संत साधु जन जाणती – संत माणकोजी बोधले अभंग

संत साधु जन जाणती – संत माणकोजी बोधले अभंग


संत साधु जन जाणती या खुणा ।
एरवी पीसुणा काये सांगो ॥१॥
ऐसीया उपकाराच्या रासी । तुझ्या तू जाणसी ।
एन्हवी जनासी काये ठावे ॥ २॥
बोधला म्हणे या खुणा ठाउक्या भगतासी ।
धन्ये घेती त्यासी पांडुरंगु ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

संत साधु जन जाणती – संत माणकोजी बोधले अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *