संत माणकोजी बोधले अभंग

तुमचे तुम्हा जवळी असता – संत माणकोजी बोधले अभंग

तुमचे तुम्हा जवळी असता – संत माणकोजी बोधले अभंग


तुमचे तुम्हा जवळी असता ।
वाया सिणालका सर्वथ ॥१॥
हरि करुणानिधी मोठा ।
व्यापार टाका तुम्ही खोटा ॥२॥
सांडा प्रकृती स्वभाव ।
तुम्हासारिखाची देव ॥३॥
हरिस नाही बोल काही ।
वाया पडाल प्रवाही ॥४॥
जैसे प्रकृतीस्वभाव ।
त्यासी तैसाची देव ॥५॥
बोधला म्हणे पहा मनी ।
आणिक संतां विचारुनी ॥६॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तुमचे तुम्हा जवळी असता – संत माणकोजी बोधले अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *