संत माणकोजी बोधले अभंग

विश्वास धरावा मनी – संत माणकोजी बोधले अभंग

विश्वास धरावा मनी – संत माणकोजी बोधले अभंग


विश्वास धरावा मनी । मग पुरवीत आहे धनी ।
उपमन्यालागोनि । कैसे केले ॥१॥
अज्ञान लेकरु । परि केलासे निर्धारु ।
दिधला क्षीरसागरु । तयालागी ॥२॥
ऐसा कृपासिंधु । अनाथाचा बंधु ।
बहुतांसि आनंदु । केला त्याने ॥३॥
जे जे ऐकत होतो कानी । ते पाहिले नयनी ।
बोधला चरणी विनटला ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

विश्वास धरावा मनी – संत माणकोजी बोधले अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *