संत माणकोजी बोधले अभंग

विठ्ठल पाहुणा आला – संत माणकोजी बोधले अभंग

विठ्ठल पाहुणा आला – संत माणकोजी बोधले अभंग


विठ्ठल पाहुणा आला आमुच्या घरी ।
लिंब लोण करी सावळिया ॥१॥
दुरल्या देशीचा माझ्या आवडीचा ।
भिवराथडीचा नारायण ॥ २॥
षड्रस पक्वान्न वाढियेले ताट ।
जेऊ एकवटी बोधला म्हणे ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

विठ्ठल पाहुणा आला – संत माणकोजी बोधले अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *