संत माणकोजी बोधले अभंग

ये माझ्या मंदिरा विठोबा उदारा – संत माणकोजी बोधले अभंग

ये माझ्या मंदिरा विठोबा उदारा – संत माणकोजी बोधले अभंग


ये माझ्या मंदिरा विठोबा उदारा ।
तोडुनिया थारा अविद्येचा ॥ १ ॥
कुवासना कुबुध्दी मुळी हीन छेदी ।
अहंकारासी बंदी घालुनिया ॥२॥
घालुनी सिंहासन वरी बैसे आपण ।
स्वामी हे गुणरत्न पंढरीचे ॥३॥
बोधला म्हणे हरि किंकर तुझे द्वारी ।
नामक्रीडा करी अखंडित ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ये माझ्या मंदिरा विठोबा उदारा – संत माणकोजी बोधले अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *