संत निळोबाराय अभंग

उच्चारितां नाम वाचे – संत निळोबाराय अभंग – १००४

उच्चारितां नाम वाचे – संत निळोबाराय अभंग – १००४


उच्चारितां नाम वाचे ।
झालें त्याचें स्वरुपचि ॥१॥
नाहीं तया उरले दुजें ।
आत्मतेजें जग भासे ॥२॥
ब्रम्हानंदी निमग्न वृत्ति ।
विराजती स्वानंदे ॥३॥
निळा म्हणे गुणातीत ।
अखंडित निजबोधें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

उच्चारितां नाम वाचे – संत निळोबाराय अभंग – १००४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *