संत निळोबाराय अभंग

नामेंचि तुमचीं आळवितां – संत निळोबाराय अभंग – १०३४

नामेंचि तुमचीं आळवितां – संत निळोबाराय अभंग – १०३४


नामेंचि तुमचीं आळवितां ।
न पुरे धणी पंढरीनाथा ॥१॥
याचि सुखें कल्पकोडी ।
जातां वेळ वाटे घडी ॥२॥
जडता नामीं निजध्यास ।
नाहीं काळ गणना त्यास ॥३॥
निळा म्हणे निश्चय माझा ।
जाणतां तुम्ही पंढरीराजा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नामेंचि तुमचीं आळवितां – संत निळोबाराय अभंग – १०३४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *