संत निळोबाराय अभंग

यमा हातींचा सुदशी – संत निळोबाराय अभंग – १०४४

यमा हातींचा सुदशी – संत निळोबाराय अभंग – १०४४


यमा हातींचा सुदशी ।
रामनाम उच्चारिशी ॥१॥
मुखी नाम उच्चारितां ।
नुरे भवरोगाची व्यथा ॥२॥
नित्य वदे राम राम ।
तो प्रत्यक्ष आत्माराम ॥३॥
निळा म्हणे कृतकृत्य ।
रामनामें होय अमर्त्य ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

यमा हातींचा सुदशी – संत निळोबाराय अभंग – १०४४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *