संत निळोबाराय अभंग

रामराम उच्चारितां – संत निळोबाराय अभंग – १०४८

रामराम उच्चारितां – संत निळोबाराय अभंग – १०४८


रामराम उच्चारितां ।
नुरे संसाराची चिंता ॥१॥
राम हाचि दीनबंधु ।
तोचि तारी भवसिंधु ॥२॥
दृष्टी रामरुपीं रंगली ।
आत्माराम होऊनि ठेली ॥३॥
निळा म्हणे राम हरी ।
हेचि भवसागर तारी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

रामराम उच्चारितां – संत निळोबाराय अभंग – १०४८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *