संत निळोबाराय अभंग

विठ्ठल नामाचा प्रताप – संत निळोबाराय अभंग – १०५१

विठ्ठल नामाचा प्रताप – संत निळोबाराय अभंग – १०५१


विठ्ठल नामाचा प्रताप ।
लेश उरों नेदी पाप ॥१॥
त्रिविधतापांची बोहरी ।
विठ्ठल नामाच्या उच्चारीं ॥२॥
दैन्य दु:ख निर्दाळिलें ।
विठ्ठल नामें ऐसें केलें ॥३॥
निळा म्हणे शांतिसुखें ।
विठ्ठल विठ्ठल म्हणतां मुखें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

विठ्ठल नामाचा प्रताप – संत निळोबाराय अभंग – १०५१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *