संत निळोबाराय अभंग

सकळ मंत्रांमाजी मंत्र उत्तम – संत निळोबाराय अभंग – १०५६

सकळ मंत्रांमाजी मंत्र उत्तम – संत निळोबाराय अभंग – १०५६


सकळ मंत्रांमाजी मंत्र उत्तम ।
दोंनीं अक्षरें जगतां राम ।
निरसोनियां मायादि भ्रम ।
पाविजे निजधाम अनायसें ॥१॥
तैसाचि मंत्राराज प्रसिध्द ।
त्रि अक्षरीं जपतां गोविंद ।
नरनारी बाळकें शुध्द ।
पावती अच्युतपदातें ॥२॥
चतुराक्षरीं मंत्र सरळ ।
जपतां नारायण श्रीगोपाळ ।
चतुर्भज होती सकळ ।
स्वरुपता पावतीं ॥३॥
त्रि अक्षरीं मंत्रसार ।
विठ्ठल नामाचा उच्चार ।
निळा म्हणे करितां नर ।
न ये समोर कळीकाळ त्या ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सकळ मंत्रांमाजी मंत्र उत्तम – संत निळोबाराय अभंग – १०५६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *