संत निळोबाराय अभंग

स्वप्नीं देखिलें तें जागृतीये – संत निळोबाराय अभंग – १०६७

स्वप्नीं देखिलें तें जागृतीये – संत निळोबाराय अभंग – १०६७


स्वप्नीं देखिलें तें जागृतीये नाहीं
हारपोनियां ठायी ठावोचि नुरे ॥१॥
तेचि परी झाली माझिया मानसा
संसारात माशा क्षंणेचि विरे ॥२॥
कैंची हे संपत्ति धन वित्त पशु
लटिकाचि आभासु मायीक तो ॥३॥
निळा म्हणे एक सत्य हरीचें नाम
येर अवघाचि श्रम मिथ्याभूत ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

स्वप्नीं देखिलें तें जागृतीये – संत निळोबाराय अभंग – १०६७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *