संत निळोबाराय अभंग

आवडोनी रुप मनीं – संत निळोबाराय अभंग – १०७८

आवडोनी रुप मनीं – संत निळोबाराय अभंग – १०७८


आवडोनी रुप मनीं ॥३॥
धरिले वदनीं हरिनाम ॥१॥
त्याचें सांग झाले सफळ ।
आलियाचें फळ नरदेहा ॥२॥
रुचला संतसमागम ।
आपुलिया धर्म कुळाचा ॥३॥
निळा म्हणे भगवत्कथा ।
गातां ऐकतां निज मोक्ष ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आवडोनी रुप मनीं – संत निळोबाराय अभंग – १०७८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *