संत निळोबाराय अभंग

कथाश्रवणें विरक्ति जोडे – संत निळोबाराय अभंग – १०८२

कथाश्रवणें विरक्ति जोडे – संत निळोबाराय अभंग – १०८२


कथाश्रवणें विरक्ति जोडे ।
निजशांती वाढे उल्हासें ॥१॥
कथाश्रवणें परमानंद ।
प्रगटे स्वानंद निज ह्रदयीं ॥२॥
कथाश्रवणें उपाधी तुटे ।
भवाब्धी आटे नि:शेष ॥३॥
निळा म्हणे कथाश्रवणें ।
हरती मरणें जन्म जरा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कथाश्रवणें विरक्ति जोडे – संत निळोबाराय अभंग – १०८२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *