संत निळोबाराय अभंग

बोलिलों तें क्षमा करा – संत निळोबाराय अभंग – ११३४

बोलिलों तें क्षमा करा – संत निळोबाराय अभंग – ११३४


बोलिलों तें क्षमा करा ।
विश्वंभरा अपराध ॥१॥
सेवकांनीं कीजे सेवा ।
तुम्ही तों देवा देवोचि ॥२॥
चावळलों ते सलगी केली ।
उपहासिली पाहिजे ॥३॥
निळा म्हणे न कळे लीला ।
अकळ कळा तुमची ते ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

बोलिलों तें क्षमा करा – संत निळोबाराय अभंग – ११३४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *