संत निळोबाराय अभंग

येईल चित्तासी तें करा – संत निळोबाराय अभंग – ११४१

येईल चित्तासी तें करा – संत निळोबाराय अभंग – ११४१


येईल चित्तासी तें करा ।
तुम्ही आतां विश्वंभरा ॥१॥
आमुचें वायां गेलें जिणें ।
नांदा तुम्ही देवपणें ॥२॥
केली आम्ही तोंडपिटी ।
फजिती व्हावया शेवटीं ॥३॥
निळा म्हणे निजाभिमान ।
तुम्हीं सांडिला इमान ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

येईल चित्तासी तें करा – संत निळोबाराय अभंग – ११४१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *