संत निळोबाराय अभंग

शोकार्णवीं पडलें मन – संत निळोबाराय अभंग – ११४९

शोकार्णवीं पडलें मन – संत निळोबाराय अभंग – ११४९


शोकार्णवीं पडलें मन ।
तुमचें न देखोन स्वागत ॥१॥
उदासीन धरिलें देवा ।
तुम्ही बांधवा दीनांच्या ॥२॥
माझेंचि कर्म बलवोत्तर ।
नेघा समाचार म्हणोनी ॥३॥
निळा म्हणे पडलों सांदीं ।
संसारबंदी न सुटेची ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

शोकार्णवीं पडलें मन – संत निळोबाराय अभंग – ११४९

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *