संत निळोबाराय अभंग

सांडियलें बाळा – संत निळोबाराय अभंग – ११५२

सांडियलें बाळा – संत निळोबाराय अभंग – ११५२


सांडियलें बाळा ।
कैसी निष्ठुर वेल्हाळा ॥१॥
ऐसीं बोलतील सकळें ।
नारी नर हांसती बाळें ॥२॥
माय नव्हे म्हणती लांव ।
ऐसें उपहासिती सर्व ॥३॥
निळा म्हणें सर्व जनीं ।
ऐसी होईल टेहणी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सांडियलें बाळा – संत निळोबाराय अभंग – ११५२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *