संत निळोबाराय अभंग

ऐसें ऐकोनियां उत्तर – संत निळोबाराय अभंग – ११६१

ऐसें ऐकोनियां उत्तर – संत निळोबाराय अभंग – ११६१


ऐसें ऐकोनियां उत्तर ।
देव म्हणे उदर धीर तुम्ही ॥१॥
तुमच्याचि काजा रुपासि येणें ।
मजलागीं धरणें अवतार ॥२॥
तुम्ही माझें मी तुमचा ।
आहेचि ठायींचा ऋणनुबंध ॥३॥
निळा म्हणे देवभक्तां ।
ऐसी एकात्मका हो सरली ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ऐसें ऐकोनियां उत्तर – संत निळोबाराय अभंग – ११६१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *