संत निळोबाराय अभंग

तुम्ही दिधलें वैकुंठभुवन – संत निळोबाराय अभंग – ११६४

तुम्ही दिधलें वैकुंठभुवन – संत निळोबाराय अभंग – ११६४


तुम्ही दिधलें वैकुंठभुवन ।
शेषशयन मजलागीं ॥१॥
नाहीं तरी जाणता कोण ।
होतों निर्गुण निराभास ॥२॥
नामरुप कैचें मज ।
तुम्ही चित्तें सहज वाढविलें ॥३॥
निळा म्हणे आपुल्या दासां ।
देतो ऐसा बडिवार ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तुम्ही दिधलें वैकुंठभुवन – संत निळोबाराय अभंग – ११६४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *