संत निळोबाराय अभंग

भक्त उत्तीर्णत्वालागीं – संत निळोबाराय अभंग – ११७५

भक्त उत्तीर्णत्वालागीं- संत निळोबाराय अभंग – ११७५


भक्त उत्तीर्णत्वालागीं ।
राहिला युगीं युगें जातां ॥१॥
न फिटेचि तरी त्यांचे ऋण ।
भक्त संपन्न वैभवें ॥२॥
देती अन्न आच्छादन ।
म्हणती येथून नव जावें ॥३॥
निळा म्हणे केला उभा ।
जो या नभ व्यापका ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भक्त उत्तीर्णत्वालागीं- संत निळोबाराय अभंग – ११७५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *