संत निळोबाराय अभंग

भक्तीं आराधिला देव – संत निळोबाराय अभंग – ११७७

भक्तीं आराधिला देव – संत निळोबाराय अभंग – ११७७


भक्तीं आराधिला देव ।
जाणवला भाव देवासीं तो ॥१॥
बहुत बरवें म्हणती भक्ता ।
न वजे परता जवळूनियां ॥२॥
सुखी असा माझया बळें ।
पुरवीन लळे इच्छाल ते ॥३॥
निळा म्हणे कृपाळु हरी ।
भक्तावरी तुष्टमान ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भक्तीं आराधिला देव – संत निळोबाराय अभंग – ११७७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *