संत निळोबाराय अभंग

ऐकोनियां भक्तवचनें – संत निळोबाराय अभंग – ११७९

ऐकोनियां भक्तवचनें – संत निळोबाराय अभंग – ११७९


ऐकोनियां भक्तवचनें ।
देव संतोषलें मनें ॥१॥
म्हणती आहे नामापासीं ।
संदेह न धरावा मानसीं ॥२॥
संत बोलिले ते खरें ।
साचचि मानावें उत्तरें ॥३॥
निळा म्हणे संतोषविलें ।
कृपावचनीं या विठठलें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ऐकोनियां भक्तवचनें – संत निळोबाराय अभंग – ११७९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *