संत निळोबाराय अभंग

सदगदित झाले कंठ – संत निळोबाराय अभंग – ११८४

सदगदित झाले कंठ – संत निळोबाराय अभंग – ११८४


सदगदित झाले कंठ ।
नेत्री अश्रु चालती लोट ॥१॥
एकचि परि देवा भक्तां ।
बाधी वियोगाची व्यथा ॥२॥
देव स्फुंदे भक्त रडे ।
एक पाहति एकाकडे ॥३॥
निळा म्हणे न सुटे मिठी ।
येरेयेरां पडली गांठी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सदगदित झाले कंठ – संत निळोबाराय अभंग – ११८४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *